Syklo suunnittelee muovinkierrätyslaitoksen rakentamista Hyvinkäälle

Teksti:Johanna Nikunen
JULKAISTU: 2024-02-20
PÄIVITETTY: 2024-03-06

Kiertotalousyhtiö Syklo Oy suunnittelee muovinkierrätyslaitoksen rakentamista Hyvinkäälle. Kapasiteetiltaan 50 000 tonnin muovinkierrätyslaitos tulee kasvattamaan Suomen muovinkierrätyskapasiteettia jopa 50 prosenttia. Laitoksessa hyödynnetään teknologiaa, jolla kyetään erottelemaan sekalaisista muovijakeista eri muovilaadut poikkeuksellisen korkealla saannolla korkealaatuisiksi muoviteollisuuden raaka-aineiksi. Lisäksi laitoksen suunnittelussa on keskitytty ympäristövaikutusten minimoimiseen muun muassa ehkäisemällä mikromuovipäästöjen syntyminen suljetun vesikierron myötä. Hankkeen strategisena kumppanina toimii skotlantilainen Impact Recycling.

Hyvinkäälle 2025 alkusyksystä valmistuvaksi suunnitellussa muovinkierrätyslaitoksessa laitoksessa pystytään erottamaan ja kierrättämään muovit sellaisistakin jätevirroista, jotka nykyisellään päätyisivät poltettavaksi. Kierrätettäviä muoveja ovat muun muassa sekalaiset kovat muovit, sekalaiset kalvomuovijakeet kaupan ja teollisuuden aloilta sekä jätteiden lajittelulaitoksilta erotettavat sekalaiset muovivirrat.

Laitos mahdollistaa yrityksen tiedotteen mukaan jopa 25 miljoonan euron vuotuiset säästöt Suomen valtiontaloudelle EU:n muovijätemaksun (EU Plastic Tax) vähenemisen seurauksena. Säästöt perustuvat huonolaatuisten muovivirtojen kierrätyskapasiteetin merkittävään nousuun. Nykyisellään Suomen muovinkierrätysaste on Euroopan alhaisimpia ja Suomi on saanut EU:lta tästä varhaisvaroituksen kesäkuussa 2023. Syklon muovinkierrätyslaitos vähentää myös Suomen laskennallisia kasvihuonepäästöjä enimmillään jopa 160 000 tonnia (CO2eq) vuositasolla, mikäli kaikki laitoksen kierrättämä muovi on pois poltosta.

– Laskelmiemme mukaan laitoksemme tulee lisäämään muovipakkausten kierrätysastetta Suomessa jopa 20 prosenttiyksikköä, sanoo Syklo Oy:n toimitusjohtaja Teemu Koskela.

Syklon muovinkierrätyslaitoksessa hyödynnettävä muovinlajitteluteknologia on skotlantilaisen muovinkierrätysyhtiön Impact Recyclingin kehittämä innovaatio. Prosessissa hyödynnetään kahta eri teknologiaa, joista toisen avulla kierrätysprosessissa voidaan erotella eri muovilaadut hyvin pienillä tiheyseroilla. Tiheyseroihin perustuva erottelu mahdollistaa myös aiemmin hankalasti kierrätettävien mustien muovien kierrätyksen. Samalla teknologia mahdollistaa huomattavasti parempilaatuisen lopputuotteen valmistuksen.

Syklon tavoitteena on kasvaa valtakunnalliseksi ja kansainväliseksi kiertotalouskumppaniksi, joka uudistaa kiertotalousmarkkinaa nostamalla esiin myös alaan liittyviä haasteita, tuomalla niihin ratkaisuja, sekä muuttamalla alan ajattelua aiempaa kestävämpään suuntaan

Jatka lukemista

Uusi paperipakkaus korvaa laminoinnin

UPM Specialty Papers ja Fazer ovat yhteistyössä kehittäneet uudenlaisen pakkauksen Fazerin Kaurainen Riisipiirakoille. Perinteinen muovilaminoitu pakkauspaperi on korvattu edistyksellisellä paperisella ratkaisulla. Uusi pakkaus on tiedotteen mukaan paremmin kierrätettävä, eikä sen erityisominaisuuksista ole tingitty.
fazerx

Stora Ensolta uusi vuokapakkaus

Stora Enso esitteli PacTec-messuilla uuden vastuullisen elintarvikkeiden aaltopahvipakkauksen. Ondarove on kuitupohjainen ja helposti kierrätettävä vuokapakkaus, joka säästää materiaalia ja vähentää muovin käyttöä. Siihen voidaan painaa sekä sisä- että ulkopintaan.
stora ensoc

Messuille 13. - 14.3.2024!

PacTec, FoodTec & PlastExpo Nordic 2024 tuo pakkaus-, elintarvike- ja muovialan yritykset, ammattilaiset ja vaikuttajat yhteen Helsingin Messukeskukseen 13.–14.3.2024.
Pactec

UPM käynnistää muutosneuvottelut lomautuksista

UPM Pulp, UPM Timber ja UPM Communication Papers käynnistävät muutosneuvottelut mahdollisista lomautuksista. Muutosneuvottelut mahdollisista lomautuksista koskevat UPM:n kaikkia suomalaisia sellutehtaita, sahoja ja painopaperitehtaita. Lomautukset kosekevat eri toimipisteissä yhteensä noin 2260 henkilöä.
IMG_0261

Uusimmat uutiset

Metsä Boardin taivekartonkikone on nyt Euroopan suurin

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Board vihki 11. huhtikuuta käyttöön uudistetun taivekartonkikoneen Ruotsin Husumissa.
Ribbon-has-been-cutx

Kp lanseerasi ensimmäisen sataprosenttisesti kierrätetyn muovisen elintarvikerasian

Klöckner Pentaplast (kp) ilmoittaa saavuttaneensa tärkeän virstanpylvään elintarvikepakkausteollisuudessa. Se esitteli ensimmäiset elintarvikerasiat, jotka on tehty pelkästään kierrätetystä PET:stä (rPET), joka on valmistettu pakkauksista.
KP-trayx

Nuoret aikuiset ovat kiinnostuneempia ympäristöystävällisistä pakkauksista

Muovipakkausjättiläisen ALPLA:n "2024 Sustainability and Convenience in Packaging Survey” -tutkimuksen mukaan nuoremmat (18-34-vuotiaat) priorisoivat ympäristöystävällisiä pakkausratkaisuja.
alplax

Tekniikkaa ja nörtteilyä Gallin kanssa Scanpackin lavalla

Hän on nörtti. Hän on asiantuntija, jolla on valtavasti energiaa ja jolla nauru on aina lähellä.
Evelina Galli