Pakkausten uudelleenkäyttö ja -täyttö asettavat haasteita myymälöille

Teksti:Terhi Varonen
JULKAISTU: 2023-11-13
PÄIVITETTY: 2023-11-22

Kaupan alan yritykset ovat valmiita kehittämään pakkausten uudelleenkäyttöä, jotta pakkausjätteen määrän kasvua voidaan hidastaa. EU:ssa asetettavien tavoitteiden tulee kuitenkin olla aidosti ympäristön kannalta perusteltuja. Uudelleenkäytettävät pakkaukset sopivat joihinkin tuotteisiin, mutta eivät kaikkiin, toteavat  Kaupan liitto, Päivittäistavarakauppa ry ja Suomen Palautuspakkaus Oy tiedotteessaan.

EU valmistelee uutta pakkaus- ja pakkausjäteasetusta, joka edellyttäisi kaupoilta muun muassa pakkausten uudelleenkäyttöä ja -täyttöä. Euroopan parlamentti äänestää ensi viikolla muutosesityksistään komission esitykseen pakkaus- ja pakkausjäteasetukseksi.

Uudelleenkäyttöä ehdotetaan kierrätyksen rinnalle

Suomessa on hyvin toimiva juomapakkausten pantillinen palautusjärjestelmä, jossa palautettavien pakkausten materiaali käytetään uusien juomapakkausten valmistukseen. Järjestelmää ylläpitää kaupan yritysten ja juomateollisuuden omistama Suomen Palautuspakkaus Oy (Palpa). Logistiikan ja myymälätehokkuuden kannalta keskeistä on, että kuluttajien palauttamat pakkaukset voidaan puristaa kuljetusta varten pieneen tilaan eikä juomapakkausten käsittely vie paljoa tilaa myymälöissäkään.

– Suomalainen juomapakkausten palautusjärjestelmä on ympäristöystävällinen ja tehokas, eikä sen toimivuutta pidä vaarantaa vaatimalla siirtymistä uudelleen käytettäviin pakkauksiin. Uudelleenkäytön pitäisi olla vaihtoehto eikä pakollinen vaatimus. Pakkausasetuksessa nyt kaavailtu uudelleenkäyttövelvoite pyrkii ajamaan kaikki jäsenvaltiot samaan muottiin riippumatta etäisyyksistä, tuotevalikoimista tai jo olemassa olevista, hyvin toimivista järjestelmistä, Suomen Palautuspakkaus Oy:n toimitusjohtaja Pasi Nurminen sanoo.

Kun Suomessa vuosina 2005–2008 siirryttiin uudelleenkäytettävistä juomapulloista materiaalina kierrätettäviin pulloihin ja tölkkeihin, ympäristövaikutukset vähenivät monilta osin.*

–  Esimerkiksi mehujen, maitotuotteiden ja maitopohjaisten juomien pakkausmateriaalina käytetään Suomessa kierrätettävää kartonkia. Kuitumateriaalien kierrätys toimii hyvin ja EU:n asettamat tavoitteet ylitetään kirkkaasti. Siksi näille tuoteryhmille ei tulisikaan asettaa vaatimuksia siirtyä uudelleenkäytettäviin pakkauksiin, Päivittäistavarakauppa ry:n johtaja Ilkka Nieminen kommentoi.

Uudelleenkäyttöä ja -täyttöä voidaan edistää kokeiluin

Euroopan parlamentin ympäristövaliokunta on esittänyt, että myyntipinta-alaltaan yli 400 neliömetrin myymälöiden tulisi pyrkiä varaamaan pinta-alastaan vähintään 10 prosenttia tuotteille, jotka pakattaisiin kuluttajan omiin astioihin. Kuluttajan myymälään mukanaan tuomien pakkausten uudelleentäyttöä ei ole Suomessa juurikaan kokeiltu. Kaupan yritykset ovat kokeneet, että kuluttajan omien astioiden uudelleentäyttöön myymälässä liittyy useita elintarviketurvallisuuden ja -hygienian kannalta avoimia asioita.

Kuluttajien palauttamien uudelleenkäytettävien pakkausten käsittely myymälöissä aiheuttaisi huomattavasti tilantarvetta ja lisätyötä. Esimerkiksi juomien ja take away -annosten osittainen siirtäminen kierrätettävistä uudelleenkäytettäviin pakkauksiin edellyttäisi mittavia muutoksia myymälätilojen käyttöön. Monestikaan laajennusvaraa tai -mahdollisuutta ei ole, joten nykyisiä myyntineliöitä pitäisi muuttaa uudelleenkäytön edellyttämiksi teknisiksi tiloiksi.

–  Kun myymälätilaa käytettäisiin asiakkaiden omien astioiden uudelleentäyttöasemiin, pullohuoneisiin ja logistiikkaratkaisuihin, kaupan investointikustannus laskettaisiin sadoissa miljoonissa euroissa samalla kun myymälöiden valikoimia pitäisi supistaa ja myynti vähenisi, Nieminen arvioi.

Kaupan järjestöt ja Palpa muistuttavat, että uudelleenkäyttö- ja -täyttötavoitteiden kaltaisten suurten muutosten tulee aina pohjautua neutraaliin ja tieteeseen perustuvaan koko arvoketjun huomioivaan analyysiin, joka osoittaa muutosten positiiviset ympäristö- ja ilmastovaikutukset.

– Esimerkiksi uudelleenkäytettävän take away -pakkauksen käyttöönotto kaupoissa ja ravintoloissa olisi mahdollisesti ympäristön kannalta aidosti kestävää, ja sille voitaisiin asettaa tavoitteet vaikkapa vapaaehtoiseen kehittämiseen perustuvan green dealin yhteydessä. Samalla kun kehitetään uutta, voidaan ylläpitää toimivaksi osoittautuneita ratkaisuja, kuten pantillisten juomapakkausten palautusjärjestelmiä ja materiaalin kierrätystä, Kaupan liiton johtava asiantuntija Marja Ola tähdentää.

Jatka lukemista

Uusi päällystämätön kartonki Holmen Iggesundilta

Invercote Touch on uusi päällystämätön kartonki Holmen Board & Paperilta. Se on suunniteltu vastaamaan kasvavaan kysyntään kestäviä ja visuaalisesti houkuttelevia pakkausmateriaaleja kohtaan, joiden tulee silti säilyttää hyvät paino-ominaisuutensa.
Igge-touchx

UPM sponsoroi Pentawardsia korostaakseen kestävää muotoilua

UPM laajentaa yhteistyötään kansainvälisen pakkaussuunnitteluyhteisön Pentawardsin kanssa ja ryhtyi sen yhdeksi pääsponsoreista.
pentawards

Uusi paperipakkaus korvaa laminoinnin

UPM Specialty Papers ja Fazer ovat yhteistyössä kehittäneet uudenlaisen pakkauksen Fazerin Kaurainen Riisipiirakoille. Perinteinen muovilaminoitu pakkauspaperi on korvattu edistyksellisellä paperisella ratkaisulla. Uusi pakkaus on tiedotteen mukaan paremmin kierrätettävä, eikä sen erityisominaisuuksista ole tingitty.
fazerx

Stora Ensolta uusi vuokapakkaus

Stora Enso esitteli PacTec-messuilla uuden vastuullisen elintarvikkeiden aaltopahvipakkauksen. Ondarove on kuitupohjainen ja helposti kierrätettävä vuokapakkaus, joka säästää materiaalia ja vähentää muovin käyttöä. Siihen voidaan painaa sekä sisä- että ulkopintaan.
stora ensoc

Uusimmat uutiset

Scanpack 2024 -messuohjelma on julkaistu!

Skandinavian suurimman pakkausalan messun, Scanpackin pääohjelma on julkaistu. Scanpack järjestetään Svenska Mässanissa Göteborgissa 22.–25. lokakuuta. Näyttelyssä on 400 näytteilleasettajaa ja lisäksi vierailijoille on tarjolla laaja, lähes sadan numeron ohjelma.
Talare-pa-Scanpack-SVx

Nyt voi pantata God Morgonin mehupurkkeja

God Morgon aloitti yhteistyön Bowerin kanssa ja tarjoaa nyt panttia mehupurkeilleen. Tavoitteena on lisätä pakkausten kierrätystä tarjoamalla erilaisia etuja, kun pantti on rekisteröity.
God Morgon on yksi Ruotsin suurimmista mehuvalmistajista ja myy yli 15 miljoonaa mehupurkkia vuodessa Ruotsissa. Kuva: Lehdistökuva

Uusi ammatillinen etäkoulutus tarjoaa elinkaariarviointia pakkausalalle

Elokuun lopulla 2023 käynnistyi uusi pakkausteollisuuden arvoketjuun keskittyvä ammatillinen koulutus Haganäsin koulussa Älmhultissa. Nyt koulutuspäällikkö Finn Toompuu on saanut luvan järjestää lyhyen etäkoulutuksen aiheesta elinkaariarviointi (LCA, Life cycle assessment) pakkausteollisuudelle. Kysyimme Finniltä muutamia kysymyksiä tästä koulutuksesta.
LCA utbilding

Nordvalls investoi toiseen HP Indigo V12 -painokoneeseen Drupa-messuilla

Muutama kuukausi sitten painotalo Nordvalls Etikett hankki HP Indigo V12 -painokoneen. Düsseldorfin Drupa-messuilla varmistui, että yritys ostaa toisen saman mallin koneen.
Nordvalls-1536x1024x