Pakkausten uudelleenkäyttö ja -täyttö asettavat haasteita myymälöille

JULKAISTU: 2023-11-13
PÄIVITETTY: 2023-11-22

Kaupan alan yritykset ovat valmiita kehittämään pakkausten uudelleenkäyttöä, jotta pakkausjätteen määrän kasvua voidaan hidastaa. EU:ssa asetettavien tavoitteiden tulee kuitenkin olla aidosti ympäristön kannalta perusteltuja. Uudelleenkäytettävät pakkaukset sopivat joihinkin tuotteisiin, mutta eivät kaikkiin, toteavat  Kaupan liitto, Päivittäistavarakauppa ry ja Suomen Palautuspakkaus Oy tiedotteessaan.

EU valmistelee uutta pakkaus- ja pakkausjäteasetusta, joka edellyttäisi kaupoilta muun muassa pakkausten uudelleenkäyttöä ja -täyttöä. Euroopan parlamentti äänestää ensi viikolla muutosesityksistään komission esitykseen pakkaus- ja pakkausjäteasetukseksi.

Uudelleenkäyttöä ehdotetaan kierrätyksen rinnalle

Suomessa on hyvin toimiva juomapakkausten pantillinen palautusjärjestelmä, jossa palautettavien pakkausten materiaali käytetään uusien juomapakkausten valmistukseen. Järjestelmää ylläpitää kaupan yritysten ja juomateollisuuden omistama Suomen Palautuspakkaus Oy (Palpa). Logistiikan ja myymälätehokkuuden kannalta keskeistä on, että kuluttajien palauttamat pakkaukset voidaan puristaa kuljetusta varten pieneen tilaan eikä juomapakkausten käsittely vie paljoa tilaa myymälöissäkään.

– Suomalainen juomapakkausten palautusjärjestelmä on ympäristöystävällinen ja tehokas, eikä sen toimivuutta pidä vaarantaa vaatimalla siirtymistä uudelleen käytettäviin pakkauksiin. Uudelleenkäytön pitäisi olla vaihtoehto eikä pakollinen vaatimus. Pakkausasetuksessa nyt kaavailtu uudelleenkäyttövelvoite pyrkii ajamaan kaikki jäsenvaltiot samaan muottiin riippumatta etäisyyksistä, tuotevalikoimista tai jo olemassa olevista, hyvin toimivista järjestelmistä, Suomen Palautuspakkaus Oy:n toimitusjohtaja Pasi Nurminen sanoo.

Kun Suomessa vuosina 2005–2008 siirryttiin uudelleenkäytettävistä juomapulloista materiaalina kierrätettäviin pulloihin ja tölkkeihin, ympäristövaikutukset vähenivät monilta osin.*

–  Esimerkiksi mehujen, maitotuotteiden ja maitopohjaisten juomien pakkausmateriaalina käytetään Suomessa kierrätettävää kartonkia. Kuitumateriaalien kierrätys toimii hyvin ja EU:n asettamat tavoitteet ylitetään kirkkaasti. Siksi näille tuoteryhmille ei tulisikaan asettaa vaatimuksia siirtyä uudelleenkäytettäviin pakkauksiin, Päivittäistavarakauppa ry:n johtaja Ilkka Nieminen kommentoi.

Uudelleenkäyttöä ja -täyttöä voidaan edistää kokeiluin

Euroopan parlamentin ympäristövaliokunta on esittänyt, että myyntipinta-alaltaan yli 400 neliömetrin myymälöiden tulisi pyrkiä varaamaan pinta-alastaan vähintään 10 prosenttia tuotteille, jotka pakattaisiin kuluttajan omiin astioihin. Kuluttajan myymälään mukanaan tuomien pakkausten uudelleentäyttöä ei ole Suomessa juurikaan kokeiltu. Kaupan yritykset ovat kokeneet, että kuluttajan omien astioiden uudelleentäyttöön myymälässä liittyy useita elintarviketurvallisuuden ja -hygienian kannalta avoimia asioita.

Kuluttajien palauttamien uudelleenkäytettävien pakkausten käsittely myymälöissä aiheuttaisi huomattavasti tilantarvetta ja lisätyötä. Esimerkiksi juomien ja take away -annosten osittainen siirtäminen kierrätettävistä uudelleenkäytettäviin pakkauksiin edellyttäisi mittavia muutoksia myymälätilojen käyttöön. Monestikaan laajennusvaraa tai -mahdollisuutta ei ole, joten nykyisiä myyntineliöitä pitäisi muuttaa uudelleenkäytön edellyttämiksi teknisiksi tiloiksi.

–  Kun myymälätilaa käytettäisiin asiakkaiden omien astioiden uudelleentäyttöasemiin, pullohuoneisiin ja logistiikkaratkaisuihin, kaupan investointikustannus laskettaisiin sadoissa miljoonissa euroissa samalla kun myymälöiden valikoimia pitäisi supistaa ja myynti vähenisi, Nieminen arvioi.

Kaupan järjestöt ja Palpa muistuttavat, että uudelleenkäyttö- ja -täyttötavoitteiden kaltaisten suurten muutosten tulee aina pohjautua neutraaliin ja tieteeseen perustuvaan koko arvoketjun huomioivaan analyysiin, joka osoittaa muutosten positiiviset ympäristö- ja ilmastovaikutukset.

– Esimerkiksi uudelleenkäytettävän take away -pakkauksen käyttöönotto kaupoissa ja ravintoloissa olisi mahdollisesti ympäristön kannalta aidosti kestävää, ja sille voitaisiin asettaa tavoitteet vaikkapa vapaaehtoiseen kehittämiseen perustuvan green dealin yhteydessä. Samalla kun kehitetään uutta, voidaan ylläpitää toimivaksi osoittautuneita ratkaisuja, kuten pantillisten juomapakkausten palautusjärjestelmiä ja materiaalin kierrätystä, Kaupan liiton johtava asiantuntija Marja Ola tähdentää.

Jatka lukemista

Kierrätetty uusiomuovi elintarvikekäyttöön?

Tuore tutkimus antaa viitteitä siitä, että jätemateriaaleista jalostetun ja kierrätetyn uusiomuovin käyttökohteet saattavat tulevaisuudessa laajentua myös sellaisiin tuotteisiin, joilta edellytetään tiukkoja laatukriteereitä, kuten elintarvikepakkauksiin.
White,Recycle,Sign,Created,Of,Plastic,Bottles,On,Green,Background

Biojäte pakettiin

Miten biojäte tulee pakata lajittelua varten? Noin 50 tuhannella pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen kiinteistöllä on jo alkanut tai on alkamassa biojätteen lajittelu jätelain uudistuksen myötä. Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY on saanut uusilta lajittelijoilta eniten kysymyksiä biojätteen pakkaamisesta. 
286c4820-b8bf-4a14-89e2-ae1ef51fe820-w_576_h_2000

PREM ja Merkopaino yhdistyvät

PREM (Suomenselän Laminointi Oy) on ostanut Merkopaino Oy:n osake-enemmistön.
prem_pieni

Multivac aloittaa tehtaan rakennustyöt Saksassa

Multivac on käynnistänyt uuden tehtaan rakennustyöt Wolfertschwendenssa, Saksassa. Uusi 35 000 neliömetrin tehdas rakennetaan noin 1 000 metrin päähän konsernin pääkonttorista ja sen on määrä valmistua vuoden 2025 loppuun mennessä.

Uusimmat uutiset

Kierrätetty uusiomuovi elintarvikekäyttöön?

Tuore tutkimus antaa viitteitä siitä, että jätemateriaaleista jalostetun ja kierrätetyn uusiomuovin käyttökohteet saattavat tulevaisuudessa laajentua myös sellaisiin tuotteisiin, joilta edellytetään tiukkoja laatukriteereitä, kuten elintarvikepakkauksiin.
White,Recycle,Sign,Created,Of,Plastic,Bottles,On,Green,Background

Biojäte pakettiin

Miten biojäte tulee pakata lajittelua varten? Noin 50 tuhannella pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen kiinteistöllä on jo alkanut tai on alkamassa biojätteen lajittelu jätelain uudistuksen myötä. Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY on saanut uusilta lajittelijoilta eniten kysymyksiä biojätteen pakkaamisesta. 
286c4820-b8bf-4a14-89e2-ae1ef51fe820-w_576_h_2000

PREM ja Merkopaino yhdistyvät

PREM (Suomenselän Laminointi Oy) on ostanut Merkopaino Oy:n osake-enemmistön.
prem_pieni

Multivac aloittaa tehtaan rakennustyöt Saksassa

Multivac on käynnistänyt uuden tehtaan rakennustyöt Wolfertschwendenssa, Saksassa. Uusi 35 000 neliömetrin tehdas rakennetaan noin 1 000 metrin päähän konsernin pääkonttorista ja sen on määrä valmistua vuoden 2025 loppuun mennessä.