Suomen Pakkausyhdistyksen lausunto jätelain muuttamisesta

Teksti:Johanna Nikunen
JULKAISTU: 2020-06-02
PÄIVITETTY: 2023-01-18


Ympäristöministeriö lähetti 24.4.2020 lausuntokierrokselle hallituksen esityksen jätelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta. Lausuntoa pyydettiin myös Suomen Pakkausyhdistys ry:ltä.  SPY:n lausunto on jätetty tänään 2.6.2020. 

SPY pitää erittäin tärkeänä mm, että etäkaupan verkkoalustat, jotka käytännössä kokoavat yksittäiset etäkauppaa harjoittavat yritykset yhteen, säädetään jätelaissa tuottajavastuuseen.

SPY kiittää myös 49§ pykälässä esitettyä tuottajien 80 %:n kustannusvastuuta. Se hieman keventää tuottajavastuullisten yritysten kustannustaakkaa, joka kasvaa merkittävästi lakimuutosten myötä.

Sen sijaan SPY ei pidä kohtuullisena, että tuottajien on tiedotettava liiketoimintaa harjoittavista yrityksistä ja yhteisöistä, jotka hoitavat uudelleenkäyttöä ja uudelleenkäytön valmistelua.

SPY kannattaa myös tuottajavastuullisille yrityksille asettavaa velvoitetta liittyä tuottajayhteisöön. Tuottajavastuun hoitaminen yksin on lausunnon mukaan käytännössä mahdotonta. Lisäksi tämä vähentää velvoitteensa hoitamatta jättävien yritysten määrää ja keventää valvovan viranomaisen työtaakkaa.

Samoin SPY kannattaa muutosta, jonka mukaan, jonka mukaan pakkausten tuottajayhteisön toimialan on katettava kaikki pakkausmateriaalit. Muutos tehostaa tuottajavastuun toteutusta ja yksinkertaistaa sen hallinnointia.

On erittäin hyvä, että Suomi ei kiristä jo muutenkin erittäin tiukkoja jätedirektiivissä asetettuja yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteita kansallisesti.

SPY on valmis tukemaan lakiesityksen mukaista ratkaisua pakkausjätteiden kiinteistöittäisen keräyksen tiukoista velvoiterajoista asuinkiinteistöillä, kun samalla varmistetaan luonnoksen tuottajien 80 %:n kustannusvastuu ja tuottajien mahdollisuus järjestää pakkausjätteiden keräys asuinkiinteistöiltä itse, ellei sopimusta tuottajien ja kuntien välillä synny. Yrityksille haastavan tilanteen vuoksi halutaan kuitenkin nostaa harkittavaksi, että valtakunnallinen viiden huoneiston velvoiteraja pakkausjätteiden kiinteistöittäisessä keräyksessä tulisi koskemaan ensivaiheessa vain yli 10 000 asukkaan taajamia.

SPY tukee vahvasti luonnoksessa esitettyä linjausta, jonka mukaan pakkausjätteen kierrätystavoitteita ei kiristetä kansallisesti (pl. alumiini). Tämä on erityisen tärkeää nyt, kun kierrätysasteen laskentatapa muuttuu, eikä kukaan tarkasti tiedä, kuinka se vaikuttaa tavoitteiden saavutettavuuteen.

Pakkausyhdistys kannattaa esitettyä muutosta, jonka mukaan tuottajien vastuulla olevien kuluttajille tarkoitettujen vastaanottopaikkojen minimimäärää alennetaan kuitu-, lasi- ja metallipakkausten osalta 1 850:stä 1 000 pisteeseen. Muutos on toiminnan tehokkuuden kannalta välttämätön, koska kiinteistöittäistä erilliskeräystä lisätään huomattavasti jäteasetukseen tulevalla erilliskeräysvelvoitteella. Kun kiinteistöitäisen keräyksen kattavuus laajenee huomattavasti, alueellisten vastaanottopaikkojen tarve vähenee.

Lausunto kokonaisuudessaan on luettavissa SPY:n nettisivuilla.

Jatka lukemista

Dovelta uudelleentäytettävä deodoranttipakkaus

Dove on julkistanut ensimmäisen uudelleentäytettävän ja -käytettävän deodoranttinsa.
11272_pe_dove_canada2_888904

Arla ryhtyy vastaanottamaan maitoa uusilta maidontuottajilta

Fazerille viime vuosina maitoa Kaakkois-Suomessa ja Uudellamaalla tuottaneet maitotilat siirtyvät tuottamaan maitoa Arlan jalostettavaksi.
arla-uusi

R-kioski korvaa 10 miljoonaa kahvikupin kantta kuitukansilla  

R-kioski siirtyy käyttämään täysin kierrätettäviä, uusiutuvista ja sertifioiduista raaka-aineista valmistettuja muovittomia Huhtamäen kuitukansia noutokahvikuppien kansina.
vastuullinen_kahvi_rkioski_2023-VERKKO

DS Smith lahjoitti Tampereen Ammattikorkeakoululle kertakäyttöisten kahvikuppien keräysastiat

DS Smith on suunnitellut ja valmistanut Tampereen Ammattikorkeakoululle kertakäyttöisten kahvikuppien kierrätysastioita take away-pakkausten kierrätyksen edistämiseksi osana korkeakoulun koordinoimaa RUOKO-hanketta ja osana DS Smithin kestävän kehityksen strategian mukaisia toimia.
Ruoko

Uusimmat uutiset

Drupa alkoi - tässä on 18 vinkkiä messuille

Ensimmäistä kertaa vuoden 2016 jälkeen Drupa järjestetään Düsseldorfissa. Jättimessuilla on monen vuoden jälkeen paljon uutta esiteltävää, erityisesti pakkausalasta kiinnostuneille. Eikä niitä kutsuta syyttä yhä useammin Drupack-messuiksi. Tästä löydät vinkkejä, joita kävijät voivat nähdä messuilla. Packnews on luonnollisesti paikalla.
DRUPA24_01x

Diageo testaa PulPacin paperisia Baileys-pulloja Barcelonan festivaaleilla

Diageo testaa kuivamuotoiltua kuitupulloa, joka koostuu 90-prosenttisesti paperista, jossa on ohut muovivuoraus ja foliotiiviste. Koe toteutetaan yhteistyössä PA Consultingin kanssa, joka on osa Bottle Collectivea yhdessä PA:n ja Pulpacin kanssa.
Diageo-to-trial-paper-Baileys-bottlesx

Burger King testaa uudelleenkäytettäviä biomukeja

Restel Oy kokeilee neljässä toimipisteessään uudelleenkäytettäviä juomamukeja, jotka on valmistettu biopohjaisesta ja kierrätettävästä Sulapac-materiaalista.
Sulapac-spring-24-12327-Edit-6924x4616-ORIGINAL-Jenni-Kohox

"Olemme ylpeitä kuin kukot” – Orapac toivoo voittavansa Packnorth Award 2024:n

Suomalainen Oy Orapac AB on yksi yrityksistä, joka haluaa voittaa Packnorth Award 2024 -palkinnon. Kilpailutyö, jota he kutsuvat Greenboxiksi, on periaatteessa yksinkertainen: laatikko kannella. Se on kuitenkin valmistettu täysin kierrätetyistä kuiduista ja eristää lämpöä ja kylmää paremmin kuin EPS-pakkaus edellyttää. Otimme yhteyttä Orapacin toimitusjohtaja Fredric Tidströmiin ja varatoimitusjohtaja Torbjörn Nyholmiin saadaksemme lisätietoja.
Greenbox