Uusi elintarvikelaki purkaa normeja tuotannossa

JULKAISTU: 2018-06-25
PÄIVITETTY: 2023-01-18


Uuden elintarvikelain mukaan elintarvikealan toimijoille tulisi aikaisempaa suurempi vapaus ja vastuu ratkaista, kuinka elintarvikehygienia tuotannossa käytännössä järjestetään. Hallituksen esitys uudeksi elintarvikelaiksi lähetettiin lausunnolle juhannusviikolla.

Lakiuudistuksen tavoitteena on päivittää voimassa oleva elintarvikelaki vastaamaan elintarvikealan kehitystä, EU:n uuden valvonta-asetuksen vaatimuksia sekä hallituksen norminpurkutavoitteita. Samassa yhteydessä muutoksia esitetään myös eräisiin muihin lakeihin.

Hallinnollista taakkaa puretaan uudistamalla valvontajärjestelmää ja siirtämällä valvonnan painopistettä elintarvikehuoneistojen rakenteista itse toiminnan valvontaan, vastaten toimintaympäristön muuttuneita vaatimuksia.

Elintarvikelain nojalla annetut keskeiset asetukset tullaan uudistamaan samassa yhteydessä lain kanssa. Hallinnollisen taakan keventäminen näkyy erityisesti ministeriön asetusten uudistamisessa. Elintarviketoimintaa koskevat yksityiskohtaiset toiminnalliset ja rakenteelliset vaatimukset kumotaan niin pitkälle kuin se on elintarviketurvallisuudesta tinkimättä mahdollista. Vastedes johtoajatuksena on EU:n elintarvikehygienia-asetukseen kirjattu periaate, jonka mukaan ensisijainen vastuu elintarvikkeiden turvallisuudesta on elintarvikealan toimijalla.

”Elintarviketurvallisuuden kannalta merkityksettömistä määräyksistä on aika päästä eroon. Enää ei määrätä tarkasti, miten hanat ja ovet tulee elintarvikehuoneistoon laittaa. Yksityiskohtaisten ohjeiden sijaan valvojalle jää enemmän vapautta ottaa kunkin yrityksen tarpeet huomioon – turvallisuudesta tinkimättä”, painottaa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Elintarvikevalvonnan tehtäväksi jää sen varmistaminen, että toimijan valitsemalla riskinhallinnalla päästään tavoitteeseen. Maakuntien tekemästä elintarvikevalvonnasta ehdotetaan perittäväksi vuosimaksu, jonka suuruus määräytyisi valvontakohteen riskiperusteisen valvontatarpeen pohjalta.

Lausuntoaikaa lakiehdotuksella on 17.8.2018 asti. Laki on tarkoitus saattaa eduskunnan hyväksyttäväksi alkuvuodesta 2019. Uusi elintarvikelaki ja sen nojalla annettavat uudistetut asetukset tulisivat voimaan 1.1.2020 eli samaan aikaan, kun elintarvikevalvonnan on tarkoitus siirtyä kunnilta maakuntiin.

 

 

 

Jatka lukemista

Ruotsi ottaa käyttöön muovipussiveron

Ruotsin valtiopäivät on hyväksynyt muovipussiveron käyttöönoton. Se tulee voimaan toukokuun alusta ja koskee sekä muovikasseja että kaupan ohuita muovipusseja. Vero ei koske kasseja, jotka on tarkoitettu jatkuvaan käyttöön.
plast-skatt-utvald

UPM investoi uuden sukupolven biokemikaaleihin

UPM käynnistää merkittävän kasvuhankkeen biokemikaaleissa ja investoi biojalostamoon Leunassa, Saksassa. Biojalostamo tuottaa sataprosenttisesti puupohjaisia biokemikaaleja, jotka mahdollistavat siirtymän fossiilisten raaka-aineiden käytöstä kestävämpiin vaihtoehtoihin useissa kuluttajalähtöisissä lopputuotteissa, kuten pakkauksissa.
upm-biokemikaalit-rakeet

Uusi merkintäväri steriloituihin pakkauksiin

Merkintäjärjestelmiä valmistava Linx Printing Technologies on kehittänyt uuden mustesuihkuvärin, jolla voidaan merkitä ruokapakkauksia ennen niin sterilointia. Väri kestää hyvin kuumuutta ja kosteutta.
linx-ink-utvald

Luovia vaihtoehtoja muovipakkauksille

Better with Less – Design Challenge -pakkaussuunnittelukilpailun kymmenen finalistityötä esittelevät luovia vaihtoehtoja muovipakkauksille. Tarve löytää vaihtoehtoja on ilmeinen, sanoo kilpailun tuomariston puheenjohtaja Ilkka Harju. Työt ovat nyt nähtävillä ja suosikkiaan voi äänestää verkossa.
better-kilpailu-liituaski

Uusimmat uutiset

PREM ja Merkopaino yhdistyvät

PREM (Suomenselän Laminointi Oy) on ostanut Merkopaino Oy:n osake-enemmistön.
prem_pieni

Pakkausinnovaatiot puhuttivat Slushissa

Huhtamäki toi yhdessä teollisuusteknologia-alan pääomasijoitusyhtiö Emerald Venturesin kanssa yhteen pakkausalan, kasvuyritykset, alan asiantuntijat sekä sijoittajat järjestämällä yhteisen työpajan Slushissa.
IMG_6711

Kreppipaperikiriste lavan ympärille

Antalis on lanseerannut paperikiristeen. Paperikuidusta valmistettu Master’in- tuote on monomateriaalia, joten se on lajiteltavissa kartonkikeräykseen.
antalis

EU-parlamentti päätti omasta kannastaan pakkaus- ja pakkausjäteasetukseen

EU-parlamentti päätti omasta kannastaan, mutta vasta kevättalvella selviää, minkälainen pakkaus- ja pakkausjäteasetus Euroopan Unioniin saatiin.
Pääkirjoitus