Stora Enso suunnittelee 800 miljoonan investointia kartonkiin Ruotsissa

JULKAISTU: 11. marraskuun 2020
PÄIVITETTY: 18. tammikuun


Stora Enso on päättänyt aloittaa kannattavuusselvityksen ja ympäristölupaprosessin sellun ja kartongin tuotannon kehittämisestä ja kasvattamisesta Skoghallin tehtaallaan Ruotsissa. Investoinnin myötä jo nykyiselläänkin vahvasta tehtaasta tulisi integroitu, erittäin kustannuskilpailukykyinen ja ympäristöystävällinen pakkauskartonkien ja valkaistun havupuumarkkinasellun tuottaja. Investointi hyödyttäisi asiakkaita maailmanlaajuisesti ja vahvistaisi Stora Enson asemaa korkealaatuisten uusiutuvien pakkausmateriaalien toimittajana.

Kannattavuusselvityksessä tutkitaan mahdollisuutta kasvattaa nykyistä integroidun sellun kapasiteettia 370 000 tonnista 780 000 tonniin vuodessa ja kartonkikapasiteetin lisäämistä 120 000 tonnilla. Investointi nostaisi tehtaan integraatioasteen lähes sataan prosenttiin ja kasvattaisi havupuumarkkinasellun tuotantomäärää 220 000 tonnilla. Tämä mahdollistaisi kustannuskilpailukykyisen kartongintuotannon kasvattamisen. Lisäksi hanke vähentäisi huomattavasti tuotannosta syntyviä fossiilisia hiilidioksidipäästöjä. Hiljattain valmistunut esiselvitys puoltaa investointihankkeen jatkamista.

Jos investoinnit päätetään kannattavuusselvityksen ja ympäristöluvan saamisen jälkeen toteuttaa, Stora Enso investoisi tuotannon uudistamiseen ja laajentamiseen noin 800–850 miljoonaa euroa. Kannattavuusselvityksen on määrä valmistua vuoden 2021 loppuun mennessä. Tuotanto käynnistyisi aikaisintaan vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä. Skoghallin tehtaan nykyinen pakkauskartongintuotannon vuosikapasiteetti on 885 000 tonnia.

– Skoghallin tehdas on yksi keskeisimmistä tehdasintegraateistamme pakkausmateriaaleissa. Investointi mahdollistaisi kasvun ja asiakkaiden joustavamman palvelun. Sen myötä voisimme myös vastata vastuullisten pakkausten kuluttajakysyntään, jonka odotamme kasvavan tulevaisuudessa. Investointi tukisi strategiaamme vauhdittaa pakkausliiketoimintamme kasvua sekä parantaa tehtaidemme kilpailukykyä hyödyntämällä mittakaavaetuja ja integraatiota. Se myös vahvistaisi kannattavan kasvun potentiaalia houkuttelevissa loppukäyttökohteissa, kuten nestepakkauskartongissa ja päällystetyssä valkaisemattomassa kartongissa. Skoghallin tehtaan mahdollisesta laajentamisesta päätetään, kun kannattavuusselvitys on tehty. Päätös riippuu myös paikallisten viranomaisten kanssa suoritettavan ympäristölupaprosessin lopputuloksesta, sanoo Stora Enson Packaging Materials -divisioonan johtaja Hannu Kasurinen.

 

Jatka lukemista

Dovelta uudelleentäytettävä deodoranttipakkaus

Dove on julkistanut ensimmäisen uudelleentäytettävän ja -käytettävän deodoranttinsa.
11272_pe_dove_canada2_888904

Arla ryhtyy vastaanottamaan maitoa uusilta maidontuottajilta

Fazerille viime vuosina maitoa Kaakkois-Suomessa ja Uudellamaalla tuottaneet maitotilat siirtyvät tuottamaan maitoa Arlan jalostettavaksi.
arla-uusi

R-kioski korvaa 10 miljoonaa kahvikupin kantta kuitukansilla  

R-kioski siirtyy käyttämään täysin kierrätettäviä, uusiutuvista ja sertifioiduista raaka-aineista valmistettuja muovittomia Huhtamäen kuitukansia noutokahvikuppien kansina.
vastuullinen_kahvi_rkioski_2023-VERKKO

DS Smith lahjoitti Tampereen Ammattikorkeakoululle kertakäyttöisten kahvikuppien keräysastiat

DS Smith on suunnitellut ja valmistanut Tampereen Ammattikorkeakoululle kertakäyttöisten kahvikuppien kierrätysastioita take away-pakkausten kierrätyksen edistämiseksi osana korkeakoulun koordinoimaa RUOKO-hanketta ja osana DS Smithin kestävän kehityksen strategian mukaisia toimia.
Ruoko

Uusimmat uutiset

Etiketit pois Actimel-pulloista

Ilman PET-muovista etikettiä HDPE:stä valmistetun pullon kierrätettävyys paranee.
Danone

Teollisen mittakaavan muovipakkausten kemiallinen kierrätys alkaa

Sumi ja Wastewise Group aloittavat yhteistyön pakkausmuovien kemiallisessa kierrätyksessä.
50148873-chemical-recycling-abstract-concept-vector-illustration

Fazer siirtää kaurajuomien valmistuksen Korialta Ruotsiin?

Fazer käynnistää muutosneuvottelut, jotka saattavat johtaa 93 työsuhteen päättymiseen Suomessa.    
fazer aito

Oddlygood ostaa Plantin

Oddlygoodista tulee Planti-tuotteiden ja -brändin omistaja. Samanaikaisesti Valio ostaa Plantin tuotannon Turussa.
oddlygood