Mullistaako tekoäly pakkaukset?

Teksti:Terhi Varonen
JULKAISTU: 2024-03-01
PÄIVITETTY: 2024-03-06
Noin vuosi sitten, marraskuussa 2022, OpenAI julkaisi ChatGPT-tietokoneohjelman, joka perustuu edistyneeseen GPT-4 -kielimalliin. Kirjoitushetkellä OpenAI:n arvo on noin 90 biljoonaa, ja ChatGPT:llä on lähes 100 miljoonaa käyttäjää. Sen jälkeen myös Google ja Meta ovat julkaisseet omat kielimallinsa, Google PaLM-2:n ja Metan LLaMA:n. Mitä on generatiivinen tekoäly ja millainen merkitys sillä on pakkausalalle?
Generatiivinen tekoäly (Generative AI) on tekoälyn alakategoria, joka perustuu koneoppimisen tekniikoihin, joissa koneet voivat luoda uutta dataa tai sisältöä sen perusteella, mitä ne ovat oppineet aikaisemmasta datasta. Generatiivinen tekoäly määritellään tekoälynä, joka perustuu suuriin LLM (Large Language Models)-kielimalleihin. Ratkaiseva ero generatiivisen tekoälyn ja perinteisen tekoälyn välillä on kielimallien kyky luoda uutta sisältöä. Perinteinen tekoäly keskittyy tehtävien suorittamiseen ja ongelmanratkaisuun. Se voi esimerkiksi analysoida dataa ja tunnistaa kuvia. Generatiivinen tekoäly voi luoda kokonaan uutta sisältöä, kuten kuvia, tekstiä tai ääntä. Tuotokset voivat olla luovia, ja kielimalli voi soveltaa tietoa jopa toisilta aloilta. Teollisuudessa tätä kykyä sovelletaan jo esimerkiksi lääkemolekyylien kehityksessä.

Tuhansia design-vaihtoehtoja

Kielimallien kyky luoda uutta tekstiä on tuonut markkinoille jo useita työkaluja. Geneerisiä sovelluksia on tarjolla esimerkiksi sähköpostien tai palaverimuistiinpanojen automatisointiin sekä tiedonhallintaan, mikä varmasti hyödyttää tietotyöläisiä. Sen sijaan teollisuuteen sopivia sovelluksia vasta kehitetään, sillä kielimallit ovat tulleet saataville vasta äskettäin. Mahdollisuuksia voidaan kuitenkin jo nyt nähdä esimerkiksi pakkausten suunnittelussa ja tutkimuksessa.
Generatiivinen tekoäly on erityisen hyödyllinen luovuutta vaativissa tehtävissä, kuten pakkausten suunnittelussa. Se voi tuottaa uusia ideoita ja konsepteja, joita ihminen ei välttämättä olisi keksinyt itse. Tekoäly voi luoda hetkessä tuhansia visuaalisia sekä strukturaalisia pakkausdesign-vaihtoehtoja. Vaihtoehtoja voi vertailla ja suodattaa erilaisten kriteerien avulla. Tämä säästää aikaa suunnitteluprosessista ja mahdollistaa myös luovemmat vaihtoehdot. Näin tekoäly voisi toimia pakkaussuunnittelijoiden avustajana ja tarjota uusia ideoita.
Teksti Ia Ahl

Jatka lukemista

Uusi päällystämätön kartonki Holmen Iggesundilta

Invercote Touch on uusi päällystämätön kartonki Holmen Board & Paperilta. Se on suunniteltu vastaamaan kasvavaan kysyntään kestäviä ja visuaalisesti houkuttelevia pakkausmateriaaleja kohtaan, joiden tulee silti säilyttää hyvät paino-ominaisuutensa.
Igge-touchx

UPM sponsoroi Pentawardsia korostaakseen kestävää muotoilua

UPM laajentaa yhteistyötään kansainvälisen pakkaussuunnitteluyhteisön Pentawardsin kanssa ja ryhtyi sen yhdeksi pääsponsoreista.
pentawards

Uusi paperipakkaus korvaa laminoinnin

UPM Specialty Papers ja Fazer ovat yhteistyössä kehittäneet uudenlaisen pakkauksen Fazerin Kaurainen Riisipiirakoille. Perinteinen muovilaminoitu pakkauspaperi on korvattu edistyksellisellä paperisella ratkaisulla. Uusi pakkaus on tiedotteen mukaan paremmin kierrätettävä, eikä sen erityisominaisuuksista ole tingitty.
fazerx

Stora Ensolta uusi vuokapakkaus

Stora Enso esitteli PacTec-messuilla uuden vastuullisen elintarvikkeiden aaltopahvipakkauksen. Ondarove on kuitupohjainen ja helposti kierrätettävä vuokapakkaus, joka säästää materiaalia ja vähentää muovin käyttöä. Siihen voidaan painaa sekä sisä- että ulkopintaan.
stora ensoc

Uusimmat uutiset

Brittiläisten päivittäistavarakauppojen pakkauspomot haluavat luopua muovista, mutta se ei ole helppoa

Aquapak-pakkausyrityksen uuteen tutkimukseen otti osaa sata brittiläisen päivittäistavarakaupan pakkausvastaavaa. Heistä enemmistö (92 prosenttia) suunnittelee luopuvansa kokonaan muovin käytöstä kuluttajapakkauksissaan.
Aquapak

Muuttaako uusi nestekartonkipakkaus markkinat?

Pakkausalan lehdistöä kokoontui 15. toukokuuta Amsterdamiin ottamaan osaa täysin uuden pakkausratkaisun lanseeraukseen. Tilaisuuden järjesti Zotefoams, joka väittää olevansa ”gamechanger”. Pitäisikö suurten nestekartonkipakkausten valmistajien tuntea olonsa uhatuksi?
rezorce

Uusi päällystämätön kartonki Holmen Iggesundilta

Invercote Touch on uusi päällystämätön kartonki Holmen Board & Paperilta. Se on suunniteltu vastaamaan kasvavaan kysyntään kestäviä ja visuaalisesti houkuttelevia pakkausmateriaaleja kohtaan, joiden tulee silti säilyttää hyvät paino-ominaisuutensa.
Igge-touchx

Biomuovilla on oleellisesti pienemmät CO2-päästöt verrattuna perinteiseen muoviin

Iso-Britanniassa, Kiinassa ja Sveitsissä olevat tutkijat ovat osoittaneet, että kun fossiilinen muovi korvataan biohajoavalla biomuovilla, syntyy merkittävästi vähemmän hiilidioksidipäästöjä. Näin kirjoittaa Nordisk Bioplast-yhdistys omilla verkkosivuillaan.
Global warming concept