Huhtamäki vähentää tuotteidensa ympäristökuormaa

JULKAISTU: 27. syyskuun 2021
PÄIVITETTY: 18. tammikuun


Osana kunnianhimoista vuoteen 2030 tähtäävää vastuullisuusohjelmaansa Huhtamäki asetti vuonna 2020 tavoitteet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Maailmanlaajuisesti tunnustettu Science Based Targets -aloite on nyt hyväksynyt ja varmentanut nämä tavoitteet.

Huhtamäki on sitoutunut omassa toiminnassaan ja arvoketjussaan rajoittamaan maapallon lämpötilan nousun selvästi alle 2°C:en vähentämällä suoria ja sähkön käytöstä johtuvia kasvihuonekaasupäästöjään 27,5 prosentilla vuoteen 2030 mennessä sekä tuotteidensa loppusijoitukseen liittyviä päästöjä 13,5 prosentilla samalla aikavälillä. Tavoitteet ovat keskeinen osa Huhtamäen vuoteen 2030 tähtäävän strategian toimeenpanoa ja auttavat saavuttamaan yhtiön tavoitteen olla vastuullisten pakkausratkaisujen ykkösvalinta.

Verrattuna vuoden 2019 lähtötasoon Huhtamäki sitoutuu vähentämään oman toimintansa kasvihuonekaasupäästöjä 27,5 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Huhtamäki sitoutuu myös vähentämään samalla aikavälillä tuotteidensa loppusijoitukseen liittyviä kasvihuonekaasupäästöjä 13,5 prosentilla. Huhtamäki sitoutuu siihen, että vuoteen 2026 mennessä 70 prosenttia sen tavarantoimittajista ostojen arvossa mitattuna on asettanut tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet.

– Olemme sitoutuneet edistämään siirtymistä hiilineutraaliin talouteen ja auttamaan muutoksen saavuttamisessa tarvittavalla vauhdilla ja laajuudella. Omat päästövähennystavoitteemme perustuvat ilmastotieteeseen. Se, että Science Based Targets -aloite hyväksyi tavoitteemme, on tärkeä virstanpylväs matkallamme kohti hiilineutraalia tuotantoa, sanoo Huhtamäen toimitusjohtaja Charles Héaulmé.

Valtaosa Huhtamäen kasvihuonekaasupäästöistä on peräisin yhtiön arvoketjusta ja liittyy raaka-aineisiin. Raaka-aineisiin liittyvien päästöjen vähentämiseksi Huhtamäki on sitoutunut varmistamaan, että se ostaa valtaosan tuotteista ja palveluista yrityksiltä, ​​jotka ovat sitoutuneet Science Based Targets -aloitteeseen. Huhtamäki on sitoutunut siihen, että vuoteen 2030 mennessä 100 prosenttia sen tuotteista on suunniteltu kierrätettäviksi, kompostoitaviksi tai uudelleenkäytettäviksi.

Pakkaukset ovat olennainen osa elintarvikejärjestelmää ja niillä on tärkeä rooli ruokahävikin ehkäisyssä. Ruokahävikki aiheuttaa 10 prosenttia maailman kasvihuonekaasupäästöistä. Takaamalla hygienian ja elintarviketurvallisuuden pakkaukset ovat myös avainasemassa ruoan saatavuuden parantamisessa. Pakkausten haitallisia ympäristövaikutuksia voidaan minimoida hyötyjä vaarantamatta käyttämällä älykkäitä ja vastuullisesti tuotettuja pakkauksia, sekä järjestämällä jätteen keräys- ja kierrätysinfrastruktuuri asianmukaisesti.

Huhtamäki on yksi yli 1 800 yrityksestä, jotka ovat sitoutuneet Science Based Targets -aloitteeseen, ja ensimmäisiä pakkausalan yrityksiä, jonka tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet on hyväksytty. Tavoitteita kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi pidetään tieteeseen perustuvina, jos ne vastaavat toimia, joita ajankohtaisen ilmastotieteen mukaan on toteutettava Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Jatka lukemista

Dovelta uudelleentäytettävä deodoranttipakkaus

Dove on julkistanut ensimmäisen uudelleentäytettävän ja -käytettävän deodoranttinsa.
11272_pe_dove_canada2_888904

Arla ryhtyy vastaanottamaan maitoa uusilta maidontuottajilta

Fazerille viime vuosina maitoa Kaakkois-Suomessa ja Uudellamaalla tuottaneet maitotilat siirtyvät tuottamaan maitoa Arlan jalostettavaksi.
arla-uusi

R-kioski korvaa 10 miljoonaa kahvikupin kantta kuitukansilla  

R-kioski siirtyy käyttämään täysin kierrätettäviä, uusiutuvista ja sertifioiduista raaka-aineista valmistettuja muovittomia Huhtamäen kuitukansia noutokahvikuppien kansina.
vastuullinen_kahvi_rkioski_2023-VERKKO

DS Smith lahjoitti Tampereen Ammattikorkeakoululle kertakäyttöisten kahvikuppien keräysastiat

DS Smith on suunnitellut ja valmistanut Tampereen Ammattikorkeakoululle kertakäyttöisten kahvikuppien kierrätysastioita take away-pakkausten kierrätyksen edistämiseksi osana korkeakoulun koordinoimaa RUOKO-hanketta ja osana DS Smithin kestävän kehityksen strategian mukaisia toimia.
Ruoko

Uusimmat uutiset

Etiketit pois Actimel-pulloista

Ilman PET-muovista etikettiä HDPE:stä valmistetun pullon kierrätettävyys paranee.
Danone

Teollisen mittakaavan muovipakkausten kemiallinen kierrätys alkaa

Sumi ja Wastewise Group aloittavat yhteistyön pakkausmuovien kemiallisessa kierrätyksessä.
50148873-chemical-recycling-abstract-concept-vector-illustration

Fazer siirtää kaurajuomien valmistuksen Korialta Ruotsiin?

Fazer käynnistää muutosneuvottelut, jotka saattavat johtaa 93 työsuhteen päättymiseen Suomessa.    
fazer aito

Oddlygood ostaa Plantin

Oddlygoodista tulee Planti-tuotteiden ja -brändin omistaja. Samanaikaisesti Valio ostaa Plantin tuotannon Turussa.
oddlygood